Το Σωματείο μας

Διεύθυνση: Κηφισίας 81-83 15124 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210-6170278
Φαξ: 210-6170279
StreetView

Νέα σύνθεση ΔΣ:
Πρόεδρος: Πελαγία Παπαϊωάννου
Αντιπρόεδρος: Νίκος Μπαϊράμης
Γεν. Γραμματέας: Κώστας Σαμαράς
Αν. Γραμματέας-Ταμίας: Καλομοίρα Νικολογιάννη
Μέλη: Βάγια Τσίπρα, Αλεξία Φαλιάγκα, Νίκος Θεοδωρόπουλος

Καταστατικό Σωματείου: