Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

Αυτές είναι οι αρμοδιότητες της Βαλαβάνη και του Μάρδα – Αναλυτικά το ΦΕΚ

Αυτές είναι οι αρμοδιότητες της Βαλαβάνη και του Μάρδα – Αναλυτικά το ΦΕΚΤην ευθύνη τόσο για την «Ελληνικό ΑΕ» όσο και για το ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη, ενώ η ΛΑΡΚΟ και η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων περνούν στην εποπτεία του έτερου αναπληρωτή υπουργού Δημήτρη Μάρδα, όπως προκύπτει από την απόφαση του πρωθυπουργού που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.
Αναλυτικά:
Στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη ο πρωθυπουργός ανέθεσε την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. Από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών του Αυτοτελούς τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων, του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφαλείας, του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης και της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής − Επικοινωνιών.
2. Της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών.
3. Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών.
4. Της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών με την επιφύλαξη της απόφασης Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Παναγιώτη Νικολούδη.
5. Της εποπτείας των παρακάτω νομικών προσώπων:
α) της Επιτροπής Ολυμπίων και κληροδοτημάτων,
β) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
γ) του Βαρβακείου Ιδρύματος,
δ) τού Ειδικού Ταμείου Ελέγχου και Ποιότητας Αλκοόλης και Αλκοολούχων ποτών,
ε) της Ελληνικό Α.Ε.,
στ) της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου,
ζ) του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα, ο πρωθυπουργός προχώρησε στην ανάθεση:
1. Της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και των υπαγόμενων σε αυτήν υπηρεσιών.
2. Από τη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.
3. Της εποπτείας των παρακάτω νομικών προσώπων:
α) Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
β) Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε.,
γ) Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου,
δ) Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικών Αλυκών,
ε) Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους,
στ) Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων,
ζ) της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Παγίων,
η) της EMC Ελλάς Α.Ε.,
θ) της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων,
ι) της Γενικής Μεταλλευτικής και Μεταλλουργικής Α.Ε. ΛΑΡΚΟ,
ια) της Εταιρείας Εκκαθάρισης Α.Ε.

Αναλυτικά, το ΦΕΚ με τις αρμοδιότητες των δύο αναπληρωτών υπουργών