Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Νικέλιο

  1. Νικέλιο
    Χημικό στοιχείο
  2. Το χημικό στοιχείο Νικέλιο είναι μέταλλο με ατομικό αριθμό 28 και ατομικό βάρος 58,71, Ειδικό βάρος 8,9, θερμοκρασία τήξης 1453 C° και θερμοκρασία βρασμού 2732 C°. Χημικό σύμβολο: Ni. Βικιπαίδεια
  3. Κωδικός CAS7440-02-0
  4. Ατομική μάζα58,6934 ± 0,0002 u