Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΡΚΟ

Στη τρέχουσα συγκυρία, το αίτημα για παραγωγική ανασυγκρότηση της βιομηχανικής βάσης της χώρας μας είναι θέμα απόλυτης προτεραιότητας.
Η ΛΑΡΚΟ παράγει σιδερονικέλιο, είναι μια από τις ναυαρχίδες στην αξιοποίηση του μεταλλευτικού πλούτου. 
Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ διοργανώνει συνάντηση για την ΛΑΡΚΟ, την Τρίτη 19 Μαίου 2015, στις 18:30, στο αμφιθέατρο εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα, 1ος όροφος στην Αθήνα. 
Η παρουσίαση αποβλέπει στην ενημέρωση των μηχανικών, των επαγγελματιών της μεταλλουργίας αλλά και παραγόντων της Πολιτείας για την επιχείρηση ΛΑΡΚΟ και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

•Παρουσίαση της ΛΑΡΚΟ: οι  εγκαταστάσεις η παραγωγική διαδικασία, οι Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.
•Οι εργαζόμενοι, οι τοπικές κοινωνίες και η ΛΑΡΚΟ
•Η συμβολή της ΛΑΡΚΟ στην ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνικής
•Η ΛΑΡΚΟ ως επιχειρηματικό "οικοσύστημα": Οικονομικά αποτελέσματα διαχρονικά. Βασικοί οικονομικοί δείκτες της Επιχείρησης. 
•Προμηθευτές, Υπεργολαβία
•Η συμβολή της ΛΑΡΚΟ στην Εθνική Οικονομία
•Εμπορικά θέματα: Η αλυσίδα τη αξίας του σιδηρονικελίου: βιομηχανίες πελάτες και χρήσεις του προϊόντος. Η παγκόσμια αγορά νικελίου. Αναφορά στην σχέση τιμής μετάλλου και κερδοφορίας καθώς και στην δομή του κόστους. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ΛΑΡΚΟ 
•Ο παράγων «Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας»
•Διοικητικά σχήματα της ΛΑΡΚΟ από την ίδρυση της (1963) έως σήμερα
•Η στρατηγική της ανάπτυξης
•Συζήτηση - Συμπεράσματα
Εισηγητές είναι στελέχη της ΛΑΡΚΟ, επιστήμονες και επαγγελματίες που γνωρίζουν το θέμα κι έχουν ασχοληθεί με την Εταιρεία.