Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Ο συν. Θανάσης Αποστολίκας στο ΔΣ του ΣΜΕ

Πρόεδρος του ΣΜΕ επανεξελέγη ο Αθανάσιος Κεφάλας

Εικόνα
Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων επανεξελέγη ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας, με το νέο διοικητικό συμβούλιο να απαρτίζεται από μέλη από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου.

Όπως ανέφερε ο κ. Κεφαλάς κατά την κλειστή γενική συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, οι προοπτικές του εξορυκτικού κλάδου για το 2017 είναι γενικώς θετικές καθώς εκτιμάται ότι στα μέταλλα θα υπάρξει σταθερότητα ή άνοδος τιμών, ενώ τα αδρανή υλικά αναμένεται να κινηθούν σε αντίστοιχα επίπεδα με το 2016. Θετική προοπτική αποτελεί για τον κλάδο και τις εξαγωγές η ένδειξη ότι η κινέζικη οικονομία τελικά θα αποφύγει την απότομη προσγείωση. Ωστόσο η επικείμενη σημαντική αύξηση των θαλάσσιων ναύλων αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά κάποιες αγορές ενώ η διαφαινόμενη αύξηση του ενεργειακού κόστους αποτελεί πρόκληση για τις εταιρείες το 2017 και επιτάσσει φροντίδα στο τομέα του κόστους.
Όπως τόνισε ο κ. Κεφαλάς, οι κύριοι στόχοι του Συνδέσμου για το 2017 είναι:
να εντείνει τις προσπάθειές του, ώστε οι εταιρείες μέλη του ΣΜΕ να αποτελέσουν τους φορείς αριστείας σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας
να συνεχίσει και να διευρύνει τις δράσεις επικοινωνίας με σκοπό την αποτελεσματική πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τον κλάδο και τα χαρακτηριστικά του
και να συνδράμει καταλυτικά στην ταχεία ανάπτυξη ενός πλήρους και συνεκτικού νομοθετικού πλαισίου για τη δημιουργία νέων και την ανάπτυξη υφιστάμενων εξορυκτικών δραστηριοτήτων.
Τέλος για τον κ. Κεφάλα βασικός στόχος είναι η εκπόνηση και προώθηση προς ψήφιση νέου Λατομικού Κώδικα και η εκπόνηση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΟΠΥ.
Στην Συνέλευση ο πρόεδρος του ΣΜΕ τόνισε ότι μέσα σ’ ένα ασταθές και αβέβαιο περιβάλλον, η Ελληνική εξορυκτική βιομηχανία στο 2016 σημειώνει σταθερές ή αυξημένες επιδόσεις στους περισσότερους κλάδους της, με εξαίρεση τη σημαντικά μειωμένη παραγωγή λιγνίτη.
Στα παραγόμενα μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα (νικέλιο-αλουμίνιο) καταγράφηκε αύξηση τιμών σε σχέση με το 2015 ενώ τα προϊόντα λευκόλιθου κράτησαν το μερίδιό τους στη διεθνή αγορά σημειώνοντας και μικρή ανάπτυξη, οι τιμές τoυς όμως συμπιέστηκαν λόγω υπερπροσφοράς κινεζικών προϊόντων.
Στη παραγωγή λιγνίτη καταγράφηκε νέα σημαντική υποχώρησή της κατά 18% σε σχέση με το 2015, λόγω μείωσης στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αυξανόμενου ανταγωνισμού προμηθευτών ενέργειας, εισαγωγών, απόσυρσης-μείωσης μονάδων ατμοηλεκτρικών σταθμών και αυξημένης υποχρεωτικής συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Τα μεταλλεύματα όπως βωξίτης και τα συμπυκνώματα μικτών θειούχων, διατήρησαν ή οριακά αύξησαν τις τιμές τους.
Τα βιομηχανικά ορυκτά παρέμειναν γενικά σε σταθερά επίπεδα, με σημαντική συμβολή στις εξαγωγικές επιδόσεις του κλάδου ενώ τα μάρμαρα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.
Στα αδρανή υλικά σημειώθηκε μικρή αύξηση της παραγωγής κατά 7% έναντι του 2015 χάρη στη ζήτηση που δημιούργησαν τα έργα στην περιφέρεια και ο κλάδος του τσιμέντου συντηρεί την δραστηριότητά του κυρίως χάρη στην εξαγωγική δραστηριότητα που ανέπτυξε ενώ αναμένεται να αντιμετωπίσει κοστολογικές προκλήσεις μετά από το 2020 .
Παράλληλα, ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στη μελέτη, ανάδειξη και προβολή της συνεισφοράς της εξορυκτικής βιομηχανίας στην εθνική οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη, με την υποστήριξη και ανάδειξη σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε από το ΙΟΒΕ, την ενεργή συμμετοχή σε αρκετά διεθνή συνέδρια που οργανώθηκαν στην Ελλάδα καθώς και τη συστηματική αρθρογραφία και προβολή της φυσιογνωμίας του κλάδου στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Αξίζει να γίνει αναφορά και σε τρείς δράσεις που αποφασίστηκαν στο 2016 αλλά υλοποιούνται στο 2017 και αφορούν στη συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή για την οργάνωση έκθεσης με θέμα "Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος", την τακτική επικοινωνία με το ευρύ κοινό μέσω ενός ηλεκτρονικού newsletter και τη διενέργεια έρευνας κοινής γνώμης σχετικά με την εξορυκτική βιομηχανία.
Το νέο ΔΣ του Συνδέσμου απαρτίζουν εκτός από τον κ. Αθ. Κεφάλα που επανεξελέγηπρόεδρος και εκπροσωπεί τον Όμιλο IMERYS, Αθανάσιος Αποστολίκας εταιρία Λάρκο, Θόδωρος Αποστολόπουλος Μάρμαρα Παυλίδη, Παντελής Βετούλας Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Κώστας Γιατζιτζόγλου Γεωελλας, Δημήτρης Δημητριάδης Ελληνικός Χρυσός, Αντώνης Κατσιφός Τσιμέντα Χάλυψ, Όλγα Κουρίδου ΔΕΗ, Μάνθος Κωνσταντινίδης Δελφοί Δίστομο, Γιώργος Μίχος LAFARGE, Κωνσταντίνος Σάλτας ΤΙΤΑΝ, Φώτης Στεφανής Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάδος και Ελευθέριος Φαίδρος Μάρμαρα Διονύσου
πηγή : capital.
gr